Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Antoine de Saint-Exupéry nevét hallva biztosan nem egy vers jut az ember eszébe, hanem a regényei, A kisherceg vagy az Éjszakai repülés. Ma viszont A nap verse rovatunkba a Fohász című versét választottuk. 

Fény és ima

Lassan itt az év csodaváró időszaka, az advent. Ilyenkor kicsit talán öntudatlanul, de lassítunk, befelé fordulunk. A lelki életünk helyeződik előtérbe, esténként gyertyát gyújtunk, mert fogy a fény és a gyertyaláng előhívja belőlünk az egész évben elfojtott imákat. 

Sokféleképpen imádkozhatunk: mondhatunk betanult könyörgéseket, hálaimákat vagy megfogalmazhatjuk saját szavainkkal is mondanivalónkat. Számomra egy vers is lehet ima. Antoine de Saint-Exupéry Fohász című verse kifejezi a legelemeibb emberi erőforrások fontosságát.

 

 

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

Kép forrása: Pixabay