József Attila: Csend

József Attila: Csend

Nap verse rovatunk mai darabja József Attila Csend című költeménye lett. Költészetében hangsúlyosan jelenik meg az avantgárd, Walt Whitman hatása és a lázadás motívumai. Verseinek alaptételét a kétségbeesett én-keresés és a társadalmi kirekesztettség ábrázolása jellemez.

József Attila költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében: az az új szemléletmód, ahogyan verseiben az én-t felépíti, láttatja, összhangban volt Európa és Amerika akkori költészetével. Öröksége sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit. Ahogy minden, igazán nagy alkotó esetében, az övében is azt látjuk, hogy száz évvel születése után legalább annyi újdonságot tud mondani, mint a megelőző évtizedekben, mondja Bókay Antal az Énszerkezet, önteremtés József Attila üzenete című előadásának bevezetőjében.

Öt érdekesség a költőről:

1.Az apja alig tudott magyarul.  József Attila hároméves volt, amikor az apja eltűnt az életéből. Szerencsét próbálni indult Amerikába, de csak Romániáig jutott. Előbb Crajovában lett gyári munkás, majd Temesváron szappanfőző vállalkozó.

 

2.Iosif Aron új felesége, Kiss Juliánna, azaz Julis néni sokszor emlegette férje Budapesten hagyott családját.  József Áron, Attila apja    azzal nyugtatgatta az asszonyt, hogy a fiából ügyvéd lett, régi családja nem szorul segítségre. Valójában semmit sem tudott elhagyott családjáról. 1922-ben, amikor a válás hivatalos kimondását kérvényezte, Pőcze Borbála, Attila anyja  már három éve halott volt. A fia egyetlen versét sem olvasta, pedig jó néhány megjelent a romániai magyar lapokban is. Új feleségétől egy fia született, Mircea, akit Misunak becéztek. Nagyon hasonlított Attilára. Misu se magyarul, se románul nem beszélt, mert háromévesen súlyos paralízist kapott, ami a beszédkészségére is kihatott.

 

  1. Durván nekiment Babitsnak

József Attila úgy vélte, Németh László írása valójában Babits sugalmazására született. Bosszúból vitriolos kritikát írt a Toll 1930. januári számában a Nyugatot szerkesztő, Baumgarten-díjat osztogató Babits Mihályról Az Istenek halnak, az ember él című kötete kapcsán.

„Ha kezdő költő volna Babits Mihály s ez volna az első könyve, akkor meg azt írnám, hogy néhány sora kétségtelenül tehetségre vall. De a könyv egésze mégis kétségessé teszi a tehetség kifejlődését. Sokat kell még tanulnia. Verseit pedig tartsa hét esztendeig az asztalfiában és ne adja ki barátai unszolására sem. Hogy hozzáértőkkel való érintkezése mégis legyen, egyik-egyik kísérletét be-beküldheti módjával valamilyen kisigényű lapnak.”

  1. A nők inkább adoptálták volna, mint hogy hozzámenjenek. 

A költő folyton szerelmes volt. Valachi Anna József Attila asszonyai alcímmel megjelentetett kötetében húsz nőt mutat be, akik hosszabb-rövidebb hatással voltak a költőre. És ez a lista korántsem teljes. A nők, akiket Attila ostromolt, sokszor idősebb, férjes asszonyok voltak. Visszatérő motívum, hogy Attilát ellenállhatatlan, tehetséges gyereknek tartják, de nem komolyan vehető férfinak.

  1. Ki volt József Attila gyilkosa?

 Halála után szabályos gyűlöletkampány indult azok ellen (főként nőkről van szó), akik nem tartottak ki mellette eléggé, nem segítették minden lehető eszközzel, hogy elkerülje a tragikus véget. Kozmutza Flóra, az utolsó nő, akinek József Attila (mindjárt a második találkozásukon) megkérte a kezét, a kivándorlást fontolgatta a költő halála után, annyira megrémült a bűnbak után kiáltó hangulattól. Végül maradt, és feleségül ment Illyés Gyulához, aki még a hetvenes években is kapott olyan névtelen levelet, amelyen az állt újságból kivágott betűkkel: József Attila gyilkosa.

<yoastmark class=

 

József Attila: Csend

 

Riasztó, mint a felmorajló tenger

És mint a végtelen hó épp olyan.

Álarca mélyén bús Halál rohan-

Jaj, üstökömbe kap s én gyáva Ember

 

Remegve ejtem lelkemet elébe.

A szívem hallgatom-kopog e még?

És megunom az egyhangú zenét,

Pedig de jó, ha ver és nincsen vége.

 

Úgy érzem, mintha ingoványon járnék

És  jaj süpped alattam a talaj,

De bennem még ellentállás szaval,

 

De fülemet betömte.-Ó mi vár még

Reám, ki immár néma, hangtalan.

-Fejem lehajtva megadom magam.

 

 

Kép forrása: Pixabay