Radnóti Miklós: Homály

Radnóti Miklós: Homály

A nap verse ma Radnóti Miklós Homály című költeménye lett. Tegnap még szikrázóan éles volt a fény a reggeli ébredéskor, ma már súlyos ködök ereszkednek alá a szürke őszi fellegek alá és az emberi lelkekre egyaránt. Odúink mélyéről pislogva, értetlenül figyeljük ahogy az utolsó fecske is elrepül. Számunkra marad a hideg és a homály.

A mai nap verse, a Homály gyönyörű példája az expresszív stílusirányzat alkalmazásának a magyar költészetben. A versben Radnóti a saját szubjektív reflexióinak kifejezésére helyezi a hangsúlyt, amelyek a valóságról leképzett érzések, gondolatok.

Az expresszionizmus az avantgárd egyik legelső és egyik legjelentősebb irányzata. Ez az irányzat az intenzív belső tartalmak kifejezője, “a kiáltás művészete”; a kirobbanó szubjektivitás, elsősorban a kitörő indulat megnyilvánulása. Az expresszionizmus jellemzően politikai tartalmú, a művésziség és a társadalmi valóság közül az utóbbit tekinti meghatározónak. Sajátos feladata a társadalom elesettjeivel való együttérzés kifejezése is.

Elnevezése a latin “expressio” (‘kifejezés’) származéka, ennek megfelelően ez az irányzat az impresszionizmus párja, illetve ellentéte. Meghúzódik ugyan mögötte valamilyen valóságélmény, de az expresszionista mű a reflexiót állítja a középpontba. 

Radnóti Miklós korán kezdett el verseket írni. Az első műveken még erősen érződik Ady, illetve Babits hatása. Ezt követően lassan kezdett elszakadni attól az irodalmi örökségtől, amit a Nyugat szimbolista-impresszionista hagyomány jelentett a számára. Az új formák keresésében érdekelték az avantgárd irányzatai: legnagyobb mértékben az expresszionizmus, s kevésbé a szürrealizmus.

Radnóti Miklós: Homály

Most ránkköszönt a színek
szomorúsága látod, s a
domb fölött is megálltak a
felhők, csak a csókunk hull
még, mint forró magyar ősszel
érett gyümölcs a fa alá
a földre, mikor koszorús
fejjel, szomorú lányok
szüretelnek és énekük
zeng a fürtök fölött;
asszonyokról, akik siratják
hulló hajjal a kertek
alatt, réghalott kedveseik.

 

Kép forrása: Pixabay