Balatoni impressziók, avagy helyek, történetek, sorsok

Balatoni impressziók, avagy helyek, történetek, sorsok

Dr. Kovács Emőke történész több, mint két évtizede kutatja a Balaton történetét és mint láthatjuk bőven akad még történet a régi kövek között. Negyedik könyvében, a Balatoni impressziók-ban a 19-20. század pillanatait villantja fel a kor ismert embereinek tóhoz fűződő történeteinek leírásai által. A lapokon újraéledő történetek olyan hangulatképek, ,,impressziók”, amelyek maradandó értékekre hívják fel figyelmünket. Beleoldódtak a víz kékjébe, belevésődtek a kőzetek felületébe, ott találjuk a pici kápolnák oltárképeinek ragyogó színeinek harmóniájában. Mintha egy kaleidoszkópba tekintenénk. Apró színes mozaikok a helyszínek, az emberek és a különböző történetek.  Az összképet pedig a kaleidoszkóp forgatásával, a saját történetek, emóciók hozzákapcsolása alakítja. 

A kötet szerzője

Balatoni impressziók, avagy helyek, történetek, sorsok
Balatoni impressziók, avagy helyek, történetek, sorsok

A kötet szerzője, Dr. Kovács Emőke 1978. április 13-án született Kaposváron. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium elvégzése után, 1996-ban felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom és történelem szakára. Mindkét szakon egyidőben diplomázott 2001-ben. Szakdolgozatát történelem szakon A gimnáziumi történelem tankönyvek tartalmi és szemléleti változásairól (1945-1990). írta. 2001-től 2004-ig az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának Új és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén folytatott posztgraduális tanulmányokat. Disszertációját 2008 novemberében védte meg, amelyet Irányi Dániel politikai pályájáról készített. A doktori képzés idején és azt követően is intenzíven részt vett a tudományos életben, pályázatokon, konferenciákon, mindezt alátámasztják szaklapokban, folyóiratokban megjelenő publikációi. Fő kutatási területe a 19. és 20. századi magyar politika-, oktatás- és művelődéstörténet. Preferált témái: a Balaton története a 19. és 20. században, a Kossuth-emigráció és a dualizmus párt- és politikatörténete, az államszocializmus időszaka Magyarországon. 

Balatoni impressziók

A történész legújabb kötete, a Balatoni impressziók szerkezetileg három alappilléren támaszkodik. Sorsok, helyek, történetek: ezen szerkesztési elv alapján rendeződnek a tó mélyén őrzött és most kincsként előkerülő apró, színes történetkövek egy izgalmas mozaikká. 

Sorsok

A Sorsok című fejezetben találkozhatunk olyan emberek történeteivel, akiknek életében fontos szerepet játszott a ,,magyar tenger”, illetve azt is, hogy honnan ered, ki használta először ezt az elnevezést Magyarország legnagyobb tavának szinonimájaként. Megelevenednek a számos nyarat itt töltő Karinthy Frigyes irodalmi és családi emlékei, a magyar Webb kapitány kalandjai, Krúdy Gyula impressziói vagy éppen az Indiában alkotó anya-lánya festőpáros Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életpalettája. Olvashatunk még ebben a fejezetben a Balaton kertészéről, Flament Lajosról is, akinek unokája személyesen vett részt azon a könyvbemutatón, ami a Jókai Anna szalonban került megrendezésre. Az is kiderül a sorok olvasása közben, hogy mire utal a Szent György-hegy oldalán felbukkanó romos épületre vésett bibliai utalás valamint életre kel Arion legendája. 

Helyek

A második fejezet olyan emblematikus helyekre kalauzol el bennünket, mint a tihanyi levendulás, a siófoki fürdőtelep vagy Balatonföldvár.  

Ám mit érnének a helyek emberi történetek nélkül? A harmadik fejezet híres művészek és hétköznapi családok emlékeit fűzi össze. Ahogy elképzeljük a régmúlt korok szereplőit és látjuk magunk előtt a Balaton ezernyi színét, hangulatát, meséit, lassan megnyitjuk a szívünket és az ott őrzött emlékek szálai is beleszövődnek a sorok közé. A szerző szavaival élve:

,,Mindenkinek van egy balatoni élménye, nekem is, ebből táplálkozik a szeretetem. A tó egy közös nyelv a magyar nemzeti tudatban. Célom, hogy történeti források révén tárjam fel az általam igen kedvelt vidék értékes múltját.” 

Sorsok

A Sorsok fejezetben összefonódnak a helyek, az emberek és a történetek, a szemünk láttára rajzolódik ki az apró ecsetvonások nyomán a mű egésze.

A könyv külső megjelenése  tükrözi a belső értéket. A kötetet Fekti Vera festőművész tíz év munkájából válogatott akvarell technikával készült képei illusztrálják, ezáltal is megidézve a tó egymásba olvadó árnyalatait. 

Ez a kötet számomra a sejtjeink mélyén kódolt hazaszeretet művészi kiáradása. 

A Balatonhoz mindig hazatérhetünk, magához ölel, megnyugtat, inspirál, feltölt.

Ahogy Fehér Klára írja :

,,A Balaton lágy. A Balaton ölelés. A Balaton a gyerekkor. A Balaton ringató vizén hanyatt kell feküdni, nézni a felhőket és álmodozni. A Balatonban belenyugszunk, hogy halandók vagyunk, hogy az élet rövid, de sok-sok öröm rejlik benne.”

 

Kép forrása: Pixabay