Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

Elgondolkodtam a napokban, vajon mi az, amit Radnóti költészete egy mai fiatalnak nyújthat. Mi lehet az a hívó szó, amitől az ő versei visszhangot válthatnak ki egy tinédzser lelkében, gondolataiban? Talán a változások megélésének élménye és ezek lenyomata életművében fontos vezérfonalat jelenthetnek a jelen bizonytalanságában. Jöjjön most egy olyan tematikus könyvajánló, amelyben olyan köteteket gyűjtöttem össze, amely átfogó képet fest Radnóti Miklós életművéről, költői hitvallásáról, emberi kapcsolatairól.

 

1.  Radnóti Miklós: Napló

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében
Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

A XX. század magyar irodalmának egyik legnagyobb hatású, tragikus sorsú költője élettörténetét leghitelesebb módon a naplóiból lehet rekonstruálni. Bár a Napló 1989-ben már egyszer megjelent a Magvetőnél, a mostani kiadás szövege minden eddiginél pontosabb, és jegyzetekkel gazdagodik az életmű legjobb ismerője, Ferencz Győző friss eredményeket is közlő munkája által.

 

 

 

 

 

2. Különben magyar költő vagyok

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében
Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

A Különben magyar költő vagyok című kötetben a költő a kortársaival való levelezését találja az olvasó. Hogy kik voltak a kortársai? Barátok, családtagok, költőtársak, szerkesztők, kritikusok, szerelmek. Az összegyűjtött levelek által 1926-tól követhetjük nyomon Radnóti Miklós életét, az erdélyi családtagokkal zajló kamaszlevelezés felhőtlen viccelődésétől egészen az utolsó munkaszolgálatra induló búcsújáig

Előttünk bontakozik ki a másfél évtizedes művészi pálya: az egyre szűkebb irodalmi térben mozgó magyar költőé. Tanúi lehetünk bírósági ügyének, bepillantást nyerünk egyetemi tanulmányaiba, beszámolókat kapunk a nyaralásokról, tudósításokat a munkaszolgálatokról. Helyet kaptak az érzelmi zavarokban született levelek: a Radnótit Reichenbergből szerelmével üldöző Tini üzenetei éppúgy, mint a Beck Judittal megélt valós szenvedély vallomásai. És mindenekelőtt a saját verseiért, saját költészetéért tollat ragadó és levelet író költő szólal meg a könyvben.

 

 

3.  Összegyűjtött versek

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében
Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

Akár egy finom ékszerdoboz, olyan a Kossuth Kiadó új sorozatának egy-egy kötete.Az Arany Klasszikusok a magyar irodalom kimagasló életműveit öleli föl, különleges kiadásban. Az első két kötetben József Attila és Radnóti Miklós verseit kapja kézbe az olvasó, utóbbit minden korábbinál teljesebb és hívebb szöveggel. ”

 

 

 

 

 

4. Radnóti Miklós költői szókészlete

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében
Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

A száz éve született költő 20. század magyar lírájának igen jelentékeny ,egyéni hangú képviselője. Tévedés lenne csupán az embertelen korszakban végigélt tragikus és rövidsorsából levezetni jelentőségét, ám ugyanakkor az is bizonyos, hogy az őt körülvevő szörnyűségek művészi ábrázolása aligha valósult meg más alkotónál ilyen magas költői színvonalon az egész világirodalomban.

A vészkorszakban született versei örök mementóként szolgálnak a mindenkori emberszámára: soha többé! A Radnóti pályáját a művészi csúcson lezáró megdöbbentő vég óta ugyan még csak jó fél évszázad-  az ő szavaival: ,,pille idő” telt el-, de a magyar sors bőségesfordulataival együtt nyelvünkben is megjelentek változások. Ez a szótára maga eszközeivel hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy a költő műveinek gondosan kimunkált nyelvezete, kifejezésmódjának minden eleme, finomcélzása ellenállhasson a múló idővel arányosan jelentkező nyelvi változásoknak, s eljuthasson mai és kései olvasóihoz.

 

 

 

 

 

5. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló (1935-1946)

 

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében
Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

Gyarmati Fanni (1912-2014)  1935 januárjában, huszonhárom éves korában, néhány hónappal a költővel kötött házassága előtt kezdett naplót írni. A bejegyzéseknek 1946 szeptemberében szakadt vége, pár héttel azután, hogy a harmadik munkaszolgálata alatt 1944-ben meggyilkolt költőt Budapesten is eltemették.

A tizenkét éven át, sokszor napi rendszerességgel vezetett napló tehát egyszerre korrajz és személyes sorstragédia. Az olvasó előtt megelevenedik a Radnóti házaspár szűkebb élete és környezete: bepillanthatunk a haladó magyar irodalmi és művészeti élet hétköznapjaiba egy mind jobban fasizálódó országban, hallhatunk a sűrű baráti összejövetelekről, a párizsi utazásokról, mindennapi apró-cseprő ügyekről, és nem utolsósorban betekintést nyerhetünk egy fiatal, felnőtt, dolgozó nő életébe is, aki legfőbb feladatának azt tekintette, hogy a háttérből minden lehetséges eszközzel segítse férje költői kibontakozását.

 

 

 

 

5+1. Radnóti és Fanni hangoskönyv

Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében
Radnóti Miklós művei a mai kor tükrében

„Bálint András Radnóti estje hosszú évekig nagy színházi siker volt. Hangoskönyvünkön is versek, napló- és levélrészletek idézik meg Gyarmati Fanni és Radnóti Miklós szerelmét, életük drámai eseményeit.

Tartalom: Negyedik ecloga (részlet), Pogány köszöntő, Arckép, Tajtékos ég, Himnusz, Két karodban, Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához, Nem tudhatom, A félelmetes angyal, Járkálj csak halálraítélt, Péntek, Zsivajgó pálmafán, A Meredek út egyik példányára, Majális, Töredék, Tétova óda, Levél a hitveshez, Sem emlék, sem varázslat, Hetedik ecloga, Erőltetett menet , Razglednicák”

 

 

 

 

Kép forrása: Pixabay

A weboldalon a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használunk.